Tanárok:

Tagintézmény-vezető: Gál Attila
számítástechnika-műszaki tanár

Felsős tanárok:

Bodor Tamásné - ének-magyar-háztartásökonómia-életvitel
Deli Lászlóné - magyar-orosz
Domján Tamásné Nagy Eszter - ének, karvezető
Gombócz Melinda - angol 
Gyarmati Zoltánné - matematika-testnevelés
Hanzmann László - testnevelés-földrajz
Kanizsainé Lovász Zsuzsanna - biológia-földrajz
Nagyné Kekk Gabriella - német-hittan
Keszler József - matematika-technika
Krachun Éva - matematika-testnevelés
Németh János - történelem-könyvtár
Németh Szilveszterné - angol, tanító
Rédliné Kocsis Mária - tanító-német spec. koll.
Somogyiné Nemes Ilona - kémia-matematika
Muzsi-Stark Irma - német (nemzetiségi) tanító
Sellyei-Cseh Ágnes - ének, karvezető
Víghné Varga Odett - tanító-magyar-könyvtár-művelődésszervező

Zentai Csaba - történelem-népművelés

Alsós tanítók:

Dr. Bakné Vollmuth Noémi - tanító, gyógytestnevelés
Eichingerné Sümegi Anna - tanító
Keszler Józsefné - tanító
Mészáros Tiborné - tanító
Dr. Sipos Ferencné - tanító

Szíjártóné Lovász Gabriella - tanító
Szíjártó Miklósné - tanító
Szombati Ágnes - tanító

Napközis nevelők:

D. Fekete József - tanító
Fodorné Sarmon Emília - tanító
Gombócz Melinda - tanár
Kordikné Varjas Gabriella - tanító
Magyar Ferencné - tanító
Muzsi-Stark Irma -  tanító